Imatge gràfica del ball popular #CercoletsValls

Aquest és el logotip del Ball dels Cercolets de Valls, és un clavell, la flor representativa del Ball. Totes les balladores porten dos clavells, un de blanc i un de vermell, els colors de la bandera de Valls.

Té 8 puntes, perquè el Ball té 8 balladores i, recorda la llum de la Mare de Déu de la Candela.

La dissenyadora de la imatge gràfica és Eva Traguany.

LOGO